Vi erbjuder individanpassad alkohol- och drogbehandling för privatpersoner och företag.

Alkohol och drogbehandling

Voltaire Stockholm

Voltaire Stockholm är en privat, individanpassad öppenvårdsbehandling.

Vi använder oss av evidensbaserade metoder som rekommenderas enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Hos oss kan du välja mellan en manualstyrd 12-stegsbehandling eller en metod som heter Project MATCH ("Matching Alcoholism Treatments to Client Heterogeneity"). Project MATCH är en behandling godkänd av STAD (”Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem”, drivs av Centrum för psykiatriforskning, KI och Stockholms läns landsting). Andra metoder som vi använder oss av är MI (Motivational interviewing) samt KBT.

För alla våra klienter ingår återfallsprevention och eftervård med uppföljning. Vi kan även arbeta digitalt på distans med klienterna.

Varför individuellt anpassad alkohol- och drogbehanding?För att alla människor är olika och har olika behov. Vi anser att det är effektivt att arbeta individuellt med klienterna då varje individ har egna behov och befinner sig i olika stadier av beroendet. Det har visat sig att individuell terapi är mycket givande för både klienten och terapeut, då det ger oss en bättre chans att bygga ett starkare förtroende och samarbete med klienten. Flexibilitet och klienten ligger alltid i fokus – vi bygger alltid behandlingstiden efter klientens schema och behov.

Vi erbjuder även parterapi där en eller båda parterna i en relation befinner sig i ett missbruk eller i tillfrisknande.