Vi erbjuder individanpassad alkohol- och drogbehandling för privatpersoner och företag.

Beroendesjukdomen

Beroende - är en sjukdom.

Beroende är sedan 1968 klassat som en sjukdom enligt WHO (Världshälsoorganisationen). I DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan; American Psychiatric Association, 20131994) har de tidigare diagnoserna missbruk respektive beroende förts samman i diagnosen substance use disorder (sv: substanssyndrom).

Denna diagnos är definierad som ett kontinuum, där svårighetsgraden spänner från lätt till svår. Varje substans kan kategoriseras i en egen diagnos (förutom koffein som inte kan diagnosticeras som ett substanssyndrom). Mild svårighetsgrad fordrar att två eller tre kriterier (av totalt 11) har uppfyllts.

Ett nytt kriterium - drogsug - har tillkommit och ett kriterium - problem på grund av lagbrytande beteende - har utgått p g a svårigheter att använda detta kriterium beroende på kulturella och juridiska skillnader mellan länder. WHO:s diagnossystem ICD (International Classification of Diseases, 10:de upplagan; WHO, 1992) använder tillsvidare diagnoserna skadligt bruk och beroende men förväntas ta fram kriterier som motsvarar dem i DSM-5.