Vi erbjuder individanpassad alkohol- och drogbehandling för privatpersoner och företag.

Medberoende/Anhörig

Att vara nära anhörig till en beroende är en utmaning där motstridiga känslor som förvirring, besvikelse, ilska och sorg kan förekomma. Gränsen mellan att vara omtänksam och medberoende kan i vissa fall vara hårfin.

Medberoende är ett beteende eller tillstånd som kan drabba personer som lever med eller nära en med missbrukande problematik. Denna person har tendens till att lägga stor fokus på att försöka kontrollera den andre och anpassar sitt beteende och personlighet efter den beroende i hopp om att hjälpa till. Andra tecken är att slitas mellan hopp och förtvivlan, detta kan leda till att individen tappa kontakten med sig själv och sina behov för att på olika sätt hantera denna svåra situation.

Vi arbetar med anhöriga individuellt och börjar alltid med ett informationssamtal.