Parsamtal

Här deltar båda parter i behandling. Syftet är att bryta de onda cirklar som ofta uppstått och att förbättra parets kommunikation och samspelsmönster. Behandlingen tar upp hur parterna på bästa sätt ska kunna stödja varandra i missbrukarens nykterhet. Samlevnadsrådgivning kombineras med återfallsprevention.