Fakta

Visste du att?

 • Runt var tionde vuxen svensk har missbruksproblem. Cirka 400 000 är alkoholberoende. Majoriteten finns i arbetslivet.
 • Var fjärde svensk har en person med alkoholproblem i sin omedelbara närhet.
  Under år 2004 drack genomsnittssvensken (15 år och äldre) 10,6 liter 100-procentig alkohol. Det är en ökning med 20 procent från 2002.
 • 12 procent av svenskarna, 15-75 år, har någon gång använt narkotika.
  Alkohol- och narkotikaproblem kostar företagen tre procent av den totala lönesumman, totalt 20 miljarder kronor/år.

Tecken på missbruk

Arbetsprestationen

 • Ojämn arbetskvalitet
 • koncentrationssvårigheter
 • ökat antal misstag
 • onormal trötthet

Frånvaromönstret

 • Hög korttidsfrånvaro
 • sena ankomster
 • oförklarliga försvinnanden
 • missade möten

Personlighetsförändringar

 • Omotiverade humörsvängningar
 • aggressivitet
 • misstänksamhet
 • isoleringstendenser

Missbruk och beroende

Missbruk beror inte på dålig karaktär, att man festar för mycket eller har haft en dålig uppväxt. Det är en sjukdom.

I DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan; American Psychiatric Association, 20131994) har de tidigare diagnoserna missbruk respektive beroende förts samman i diagnosen substance use disorder (sv: substanssyndrom).

Denna diagnos är definierad som ett kontinuum, där svårighetsgraden spänner från lätt till svår. Varje substans kan kategoriseras i en egen diagnos (förutom koffein som inte kan diagnosticeras som ett substanssyndrom). Mild svårighetsgrad fordrar att två eller tre kriterier (av totalt 11) har uppfyllts.

Ett nytt kriterium – drogsug – har tillkommit och ett kriterium – problem på grund av lagbrytande beteende – har utgått p g a svårigheter att använda detta kriterium beroende på kulturella och juridiska skillnader mellan länder. WHO:s diagnossystem ICD (International Classification of Diseases, 10:de upplagan; WHO, 1992) använder tillsvidare diagnoserna skadligt bruk och beroende men förväntas ta fram kriterier som motsvarar dem i DSM-5.