Behandling

DaleniusVoltaire erbjuder individuellt anpassad alkohol- och drogbehandling.

Tillhör du dom som gång på gång tappar kontrollen över din alkohol/drogkonsumtion och dricker mer än du tänkt dig?
Är det så att alkoholen eller drogen är viktigare än mycket annat i ditt liv?
Kanske har dom runt omkring dig klagat på ditt drickande eller användande?

Alkohol- och drogmissbruk är en progressiv sjukdom som inte går över av sig själv eller ”växer bort”. Och även om du kan leva med dina problem så skadas även dina närmaste, dina vänner och arbetskamrater av ditt användande.
Ytterst få har möjlighet att tillfriskna på egen hand, men med rätt behandling kan din tillvaro förändras i en positiv riktning.

DaleniusVoltaire har ett behandlingsprogram som lär dig att leva ett bra liv nykter.

Behandlingen drivs i öppenvård och omfattar 10-12 tillfällen, var av två tillsammans med din partner. Detta gör att du kan sköta dina sociala åtaganden och samtidigt behandla ditt beroendeproblem.
Behandlingen baserar sig på Minnesotamodellen / 12-stegsbaserad filosofi.
Förutom att helt avstå från sinnesförändrande substanser, är huvudsyftet med behandlingen att motiveras till ett accepterande av och engagemang i 12-stegs gemenskaper, vilka är världens största och mest framgångsrika metoder att bearbeta beroende. Behandlingen genomförs individuellt.

Du kan också få hjälp med tillgång till läkarkonsultation, samt uppföljning, utvärdering och eftervård.

Välkommen att kontakta DaleniusVoltaire för en kostnadsfri rådgivning!

Behandlingen innefattar:

  • Hemmastudier.
  • Motiverande samtal.
  • Behandling, enl Minnesotamodellen / Project MATCH.
  • Uppföljning / eftervård.
  • Fri tillgång till telefonsupport under behandlingstiden.

Vi har tillgång till lugna samtalsrum i centrala Stockholm.