Behandling

Tillhör du dom som gång på gång tappar kontrollen över din alkohol/drogkonsumtion och dricker mer än du tänkt dig?
Är det så att alkoholen eller drogen är viktigare än mycket annat i ditt liv?
Kanske har dom runt omkring dig klagat på ditt drickande eller användande?

Alkohol- och drogmissbruk är en progressiv sjukdom som inte går över av sig själv eller ”växer bort”. Och även om du kan leva med dina problem så skadas även dina närmaste, dina vänner och arbetskamrater av ditt användande.Ytterst få har möjlighet att tillfriskna på egen hand, men med rätt behandling kan din tillvaro förändras i en positiv riktning.

DaleniusVoltaire är en privat individanpassad öppenvårdsbehandling.

Vi använder de evidensbaserade metoder som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. En av dem är Projekt-MATCH som skräddarsys efter individen och är en behandling godkänd av STAD (Stockholm Förebygger Alkohol- och Drogproblem – drivs av Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting). Andra metoder som används är MI och 12-stegsbehandling.

Varför individuell alkohol- och drogbehandling?

För att alla människor är olika! Med olika behov. Vi anser att det är mycket mer effektivt att arbeta individuellt då varje individ har sina behov och befinner sig på olika nivåer i sitt beroende. För många människor kan det uppstå stora problem med att åka iväg på en flera veckor lång internatbehandling. Det har visat sig att individuell terapi är mycket effektivt eftersom terapeuten och klienten bygger ett förtroende och samarbete som stödjer individens återhämtningsprocess. Klienten och flexibiliteten är i fokus – för att även kunna matcha människor i karriären.

Välkommen till oss!

Behandlingen innefattar:

  • Hemmastudier.
  • Motiverande samtal.
  • Behandling, enl 12-stegsmetod / Project MATCH.
  • Uppföljning / eftervård.
  • Fri tillgång till telefonsupport under behandlingstiden.

Vi har tillgång till lugna samtalsrum i centrala Stockholm.